Het hebben van een arbeidsconflict is iets wat je ten alle tijde wilt voorkomen. Het geeft een hoop stress en gedoe en kan leiden tot een verstoorde werkrelatie en klachten die zoals uitval op het werk, maar ook psychische klachten. Voor arbeidsconflicten geldt eigenlijk altijd wel dat het voorkomen daarvan beter is als genezen. Het is dan ook belangrijk dat je er als werkgever voor zorgt dat je niet in botsing komt met je werknemers. Er zijn een aantal arbeidsconflicten die het meeste voorkomen. Wanneer je hier mee te maken hebt kun je een arbeidsmediator inschakelen via bijvoorbeeld De Arbeidsmediator.

Arbeidsconflict bij disfunctioneren

Disfunctioneren betekent eigenlijk dat een werknemer niet meer naar behoren functioneert. Wanneer dat wordt aangekaart is de kans vrij groot dat hier discussie over ontstaat omdat men zich niet herkent in hetgeen wat wordt aangegeven. Dat kan leiden tot een arbeidsconflict. Wanneer je disfunctioneren constateert is het allereerst van belang dat je het probleem niet laat voort sudderen. Bespreek het probleem dat je ervaart direct met je werknemer en beschrijf duidelijk wat er niet goed gaat en hoe je graag zou willen dat het wel gaat. Geef daarbij ook aan hoe je dit gaat toetsen en biedt de werknemer de kans om zijn of haar kant van het verhaal te doen. Belangrijk is om een verslag van het gesprek toe te voegen aan het personeelsdossier zodat er altijd terug kan worden gekeken naar de gemaakte afspraken.

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Een ander conflict dat vaak voorkomt op de werkvloer is de problematiek rondom ziekte. Het kan soms zijn dat er wordt getwijfeld over een ziekmelding en dat daar een discussie uit voortvloeit. Ook kan het zijn dat een werknemer niet voldoende meewerkt aan zijn of haar re-integratie. Het is voor jouw als werkgever vooral belangrijk dat je oppast met het doen van aannames. Er kan dan namelijk een conflict ontstaan doordat je misschien een verkeerde aanname doet over de aard van de ziekte van de werknemer. Schakel daarom altijd een bedrijfsarts of een arbeidsmediator in die kan bepalen hoe het staat met de ziekte van uw werknemer en wat voor plan er gemaakt kan worden voor de re-integratie. Zo kun je aan de slag met een onafhankelijk advies en kun je goede afspraken maken.

Arbeidsconflict met als gevolg ontslag op staande voet

Helaas komt het wel eens voor dat een conflict zo hoog oploopt dat ontslag op staande voet ontstaat en dat de werknemer daardoor direct zijn werk en daarbij ook zijn inkomen kwijt raakt. Wanneer dat gebeurt is de kans reëel dat je werknemer een stap naar de rechter maakt. Zorg er dan ook voor dat je weloverwogen de keuze maakt als je overgaat op ontslag op staande voet en dat je uitzoekt op de maatregel die je toepast wel de juiste is. Overleg dan ook vooraf met een arbeidsmediator voordat je een beslissing neemt, bijvoorbeeld via De Arbeidsmediator. Belangrijk is dat je over voldoende bewijs beschikt wanneer je overgaat tot ontslag op staande voet. Dat noem je ook wel een ‘dwingende reden.’ Je kunt er altijd voor kiezen om in goed overleg uit elkaar te gaan zodat je de gang naar de rechter niet hoeft te maken.